Започна процесот за унапредување на наставата по граѓанското образование

2929

Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието во соработка со Македонскиот центар за граѓанско образование започнаа со активности за унапредување на наставата по граѓанското образование во основното и средното образование во Република Македонија.

За таа цел, формиран е стручен тим кој ќе работи на концепт за унапредување на наставата по граѓанско образование во основно и средно образование и ќе даде насоки и поддршка на работните групи во изработката на наставните програми.

Првата средба на стручниот тим се одржа на 30 ноември 2017 година во Министерството за образование и наука, каде министерката за образование и наука, Рената Дескоска, ја истакна важноста од започнувањето на овој процес кој ќе ги зајакне содржините во предметите по граѓанско образование, но ќе овозможи и предлози за меѓупредметната примена на граѓанското образование. Министерката Дескоска посочи дека учениците треба да го практикуваат знаењето преку наставни и вон-наставни активности со зајакнување на граѓанската култура и демократското однесување.

Стручниот тим е составен од претставници од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука, наставници, универзитетски професор и претставници на граѓанскиот сектор.

Процесот е поддржан од УСАИД (Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието) и Детската Фондација Песталоци, Швајцарија (Проект за јакнење на мултиетничката соработка во општините).