Успешна 2021 година е позади нас

536

И оваа година ја обележаа многу успешни приказни:

  • повеќе од 15.400 ученици и 1.560 наставници беа вклучени во активности за подобрување на состојбата во заедницата и зајакнување на граѓанските и демократските компетенции
  • беа организирани околу 105 обуки за зајакнување на капацитетите на наставниците, стручната служба, училишното раководство и претставници од вклучени институции и општини
  • беа дадени 250 грантови за поддршка на деца, наставници и училишта за реализација на наставата и спроведување на разновидни активности
  • беа изготвени околу 40 публикации и едукативни и промотивни материјали
  • 1.400 ученици беа поддржани да се запишат во средно стручно образование во дуални паралелки

Продолжуваме во новата година да работиме на уште поголеми достигнувања и успеси!

Ви посакуваме среќни празници.