Средношколците од „Арсени Јовков“ ги продолжуваат заедничките часови онлајн

1839
Заедничките часови по различни предмети, кои ги реализираат парови наставници со ученици кои учат на различни наставни јазици, продолжуваат да се одржуваат преку дигитални платформи и алатки во рамки на редовната настава. Учениците од СЕПУГС „Арсени Јовков“ во Скопје се прилагодија на учењето од далечина и продолжија да се дружат, учејќи нови работи и почитувајќи ги различностите.

За време на заедничкиот час по предметот англиски јазик, учениците заедно со нивните наставници дискутираа зошто го сакаат градот Скопје и ги објавија нивните мислења и слики на дигитални платформи. Како финален производ од оваа активност, учениците заедно соработуваа и за изработка на кратко видео за Скопје инспирирано од нивното учество на часот.

На заедничкиот час по спорт и спортски активности пак, се споделуваа детали поврзани со ракомет, одбојка и атлетика. Младите дискутираа за нивното искуство, важноста на овие спортови и начините како правилно дa се практикуваат истите.

„Сите бевме заедно и комунициравме и беше добро за сите нас. Си правевме друштво едни на други”, вели еден од учениците.

Во рамки на предметот германски јазик, наставниците подготвија документ кој им служеше како бела табла и заедно со учениците го пополнуваа во нивната заедничка онлајн училница. Така учениците научија повеќе зборови на германски јазик поврзани со политика, образование и невработеност во Германија. Решаваа и квиз за проверка на знаењата и се вклучија во дискусија за невработеноста на младите за проширување на нивниот вокабулар и зајакнување на вештините за аргументирано изразување.

,,Мене ми беше сè интересно, бидејќи генерално германскиот јазик за разлика од англискиот е потежок и професорките успеваа да ни објаснат сѐ преку забава и преку игри и имавме многу добра соработка”, додава учесник на часовите.

За да ги збогатат своите аналитички вештини, по предметот практична настава, учениците следеа заедничка презентација на различни наставни јазици и заедно решаваа задачи од областа на економијата и сметководството.

Учениците и нивните наставници успеаја да соработуваат преку учење од далечина подобрувајќи ја меѓуетничката интеграција меѓу учениците од различни етнички заедници и зајакнувајќи ги нивните граѓански и демократски вредности.

Оваа активност е дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, поддржан од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвенa со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на МЦГО и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.