Прв повик за апликации за Фондот на можности 2019

Проектот “Образование за вработување во Македонија” објавува Прв повик за апликации за Фондот на можности за 2019 година Целта на Фондот за можности е да ги поддржи понудувачите на обуки во насока на обезбедување на пазарно-ориентирани и одржливи понуди кои водат кон задолжително вработување на учесниците во обуката (најдоцна 3 месеци по завршувањето на обуката). Опфатени … Continue reading Прв повик за апликации за Фондот на можности 2019