Нашата приказна во 2022 година

421

Позади нас е уште една успешна година исполнета со многу достигнувања и успешни приказни:

  • повеќе од 16.050 ученици и 3.210 наставници учествуваа во активности за позитивни промени и зајакнување на граѓански компетенции
  • 200 грантови беа дадени за поддршка на млади и училишта во спроведувањето на различни активности
  • околу 50 публикации и едукативни и промотивни материјали беа изготвени
  • 2.763 ученици беа поддржани да се запишат во средно стручно образование во дуални паралелки
  • 10 настани беа организирани за претставување на постигнувања

Во 2022 година, го прославивме и нашиот 18 роденден!

Продолжуваме во новата година да работиме на уште поголеми достигнувања и успеси!

Ви посакуваме среќни празници.