Меѓународниот ден на мирот одбележан со младинска акција во Струмица

2121
По повод Меѓународниот ден на мирот, во септември, 2019 година, повеќе од 150 ученици од средните училишта „Никола Карев“ и „Јане Сандански“ во Струмица организираа младинска акција во дворот на средното училиште „Никола Карев“.

За време на повеќечасовниот настан, учениците од различни етнички заедници работеа на неколку креативни иницијативи. Дел од младите хортикултурно го уредуваа училишниот двор, ги бојадисуваа металните и бетонските конструкции во дворот, а нов лик добија и корпите за отпадоци.

Инспирирајќи се од Меѓународниот ден на мирот, дел од учениците од испишаа пораки за мир на училишниот ѕид.

За време на настанот, младите организираа и хуманитарна акција за детското одделение во ЈЗУ „Општа Болница“, Струмица – донираа постелнини кои самите ги изработија.

Младинската акција е продолжение на долготрајниот процес во кој учествуваа средношколците од Општина Струмица, во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Младите од двете училишта заедно ги идентификуваа проблемите во градот со коишто се соочуваат како млади личности. Еден од предизвиците за коишто изразија желба и самите да помогнат да се надмине беше токму лошата состојба на училишните дворови.

Кон крајот на минатата учебна година, младите заедно преземаа волонтерска акција за разубавување на дворот на средното училиште „Јане Сандански“ и со нетрпение го очекуваа почетокот на новата учебна година за да организираат слична акција и во училиштето „Никола Карев”.

Акцијата беше поддржана од Општина Струмица и Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, во соработка со Младински образовен форум.

Оваа активност е дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието финансиран од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвенa со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одоворност на МЦГО и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски држави.