МЦГО го слави својот 17-ти роденден!

1084
Во текот на месец јуни, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) слави 17 години од своето постоење. Овие години беа исполнети со постојана работа кон постигнување на демократски промени во општеството и подобрување на образованието во областите за граѓанско образование, меѓуетничка интеграција, инклузија, младинско учество, децентрализација, средно стручно образование, математичка и јазична писменост, реновирање на училишта, донации на наставни нагледни средства, градење на капацитети на училишниот кадар, општините и многу други. На овој роденден, со особено задоволство сакаме да се навратиме на сето тоа.

МЦГО соработуваше со сите основни и средни училишта и општини во државата вклучувајќи ги сите засегнати страни во проектните активности. Со активно учество на наставниците, училишните директори и стручните и технички служби се обезбеди поддршка на училиштата во создавањето на системски промени во нивната работна и училишна атмосфера.

Веруваме во гласот на младите, во нивната проактивност и креативни идеи за подобрување на состојбата во нивните заедници. Затоа постојано се работи на вклучување на учениците во процесот на одлучување и се градеа партнерства со образовните институции за дополнителна институционализација на проектните интервенции кон унапредување на локалните заедници. И за време на пандемијата предизвикана од Ковид-19 преку многу активности се овозможи континуираност во образовниот процес и се поддржаа младите преку учење на далечина да продолжат да реализираат иницијативи за подобрување на средините во кои живеат и учат.

За да даде свој придонес и да понуди поддршка, низ годините МЦГО реализираше програми и обезбеди услуги на образовните и другите јавни институции, локалните заедници, невладиниот сектор, деловниот сектор и граѓаните за континуиран развој на граѓанското општество. Објавени и дистрибуирани се повеќе од 97.000 прирачници, брошури и други публикации и едукативни материјали до институциите, општините и училиштата низ државата. Исто така, МЦГО изготви промотивни видео материјали и анимирани видеа за подигнување на свеста за конкретни прашања од областа на образованието.

Многубројните активности, предводени од тимот на МЦГО, продолжуваат и во иднина, вклучувајќи уште повеќе партнери и соработници.

Она што особено го научивме во изминатиот период е дека сите заедно и со грижа едни за други можеме да изградиме подобро утре за сите. Ви благодариме на сите што сте дел од нашата приказна!

Да славиме уште многу родендени заедно!