Почетен состанок: Проект за децата и семејството во образованието (ДИСО)

1648

Почетниот состанок на проектот Семејството и децата во образованието (ДИСО) за Македонија се одржа во Скопје и беше организиран од МЦГО и МПО (Меѓународни проекти во образованието). Претставниците, директорите и наставниците од различни делови на земјата беа запознаени со програмата.

Со цел да се обезбеди практично искуство со ДИСО пристапот, на учесниците им беше дадена можност да испробаат дел од задачите и игрите од брошурите на ДИСО. Тие многу уживаа во овие искуства. Во своите повратни информации за настанот, тие изразија јасна мотивација за поголемо вклучување на нивните институции во активностите на ДИСО. Соработката со родителите се смета за главен предизвик во нивните професионални контексти.

Оваа активност е дел од Проектот за децата и семејството во образованието, финансиран од Универзитетот за образование на наставници од Цирих.