Резултати во рамките на Компонента 3: Стимул на училиштата/реновирање за 2020

2087

Листата на избрани училишта е дадена во табелата подолу.

Листа со 12 училишта избрани во компонента 3 за 2020 година

Бр. Регион Општина Име на училиштето Наставен јазик
1 Скопје Центар ОУ Јохан Хајнрих Песталоци МАК
2 Југоисток Валандово ОУ Јосип Броз Тито МАК-ТУР
3 Југозапад Струга ОУ Мурат Лабуништа МАК-АЛБ
4 Скопје Ѓорче Петров ОУ Мирче Ацев МАК
5 Североисток Старо Нагоричане ОУ Христијан Тодоровски Карпош МАК
6 Пелагонија Битола ОУ Елпида Караманди МАК-АЛБ
7 Исток Берово ОУ Дедо Иљо Малешевски МАК
8 Полог Желино ОУ Раметула Амети АЛБ
9 Југоисток Босилово ОУ Св. Кирил и Методиј МАК-ТУР
10 Исток Кочани ОУ Св. Кирил и Методиј МАК
11 Вардар Кавадарци СОУ Ѓорче Петров МАК
12 Југоисток Струмица ОУ Никола Вапцаров МАК

Изборот на училиштата кои ќе бидат вклучени во 2020 г. во рамки на компонента 3 не подразбира дека истите ќе бидат реновирани. Тоа ќе зависи од вклученоста на училиштата во останатите активности на Проектот.