Резултати од прибрани понуди од повици за реновирање на училишта

1042

Избрани компании за проекти за реновирање на училишта

Бр. Име на училиштето Општина Тип на проект Избрана компанија
1 ОУ Никола Вапцаров Струмица Поставување на нови подови АГОРА ЕПОКСИД, Тетово
2 ОУ Св. Кирил и Методиј Кочани Поставување на нови подови АГОРА ЕПОКСИД, Тетово
3 ОУ Јосип Броз Тито Валандово Поставување на нов систем за греење во ПУ во с.Чалакли ТДТПУ ЈОКИ, Скопје
4 ОУ Елпида Караманди Битола Поставување на нови прозори МЕДА – 3, Тетово
5 ОУ Св. Кирил и Методиј Босилово Реконструкција на училишна зграда на подрачно училиште во с.Радово АНОЛ ИМПЕКС, Скопје
6 ОУ Мурат Лабуништи Струга Поставување на нови подови АГОРА ЕПОКСИД, Тетово
7 ОУ Христијан Тодоровски Карпош Старо Нагоричане Реконструкција на сала за фискултура, прозори, врати, греење АНОЛ ИМПЕКС, Скопје
8 СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци Поставување на нови подови и прозори АНОЛ ИМПЕКС, Скопје
9 ОУ Мирче Ацев Ѓорче Петров Реконструкција на ограда на училишен двор ОПРЕМА ГРАДИНГ, Скопје
10 ОУ Јохан Хајнрих Песталоци Центар Реконструкција на кров ИЗГРАДБА КОМЕРЦ, Скопје
11 ОУ Дедо Иљо Малешевски Берово Реконструкција на подрачно училиште во с.Двориште МЗТ Инжењеринг, Битола
12 ОУ Раметула Амети Желино Поставување на нов систем за греење МАКОТЕРМ, Скопје