Резултати од прибрани понуди од барање Бр. ХЕ 01/20

856

Избрани компании за проекти за реновирање на училишта

Бр. Име на училиштето Општина Избрана компанија
1 СОСУ Моша Пијаде Тетово Прима Инженеринг ДОО, Скопје
2 ОУТУ Ванчо Питошески Охрид Прима Инженеринг ДОО, Скопје
3 СОУ Киро Бурназ Куманово Бар Е.Ц.Е, Скопје