Избрани компании за проекти за реновирање на училишта

582
Бр.Име на училиштетоОпштинаТип на проектИзбрана компанија
1ОУ Димче Ангелов ГаберотДемир КапијаПоставување на нова термо фасадаМегаконс, Скопје
2ОУ Добре ЈованоскиПрилепПоставување на нов систем за греењеЈоки, Илинден, Скопје
3ОУ Славчо СтојменскиВиницаРеконструкција на плафони и подови во училнициАнол-Импекс, Скопје
4ОУ Кузман Јосифовски ПитуКисела ВодаРеконструкција на кровАнол-Импекс, Скопје
5СЕПУГС Арсени ЈовковБутел, Град СкопјеИнсталирање на нов котел за греењеПростор проект – Брдароски, Прилеп