ТВ гостувања

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ТВ Телма
Светлана Петрушеска и Нуриман Камберај, наставници од СУ „Димитар Влахов“ од Скопје и реализатори на заеднички
наставни часови со ученици кои учат на различни наставни јазици, зборуваа за меѓуетничката интеракција меѓу младите за време на заедничките наставни часови на Утринската емисија на Телма.

Центарот за фузија на идеи на ТВ Телма
Настасија Стојановиќ од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието и ученичките Хана Буши од СУГС „Цветан Димов“ и Тамара Младеновска од СУГС „Браќа Миладиновци“ кои се дел од Центарот за фузија на идеи разговараа за активностите и достигнувањата на Центарот на Утринската емисија на Телма.

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ТВ Телма
Ана Мицковска Ралева и Анита Ангеловска разговараа за Светскиот ден на наставниците, граѓанско образование и споделување на фински образовни искуства на Утринската емисија на Телма.

Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на Ал Џезира
Џевахире Пруси Зајази од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на Ал Џезира.

Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ТВ Алсат
Џевахире Пруси Зајази од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на 360 Степени на ТВ Алсат.

МЦГО на ТВ Телма
Сара Кајевиќ и Бесник Рамадани зборуваа за влијанието на формалното образование врз градењето на демократски вредности кај младите во емисијата „90 Минути“ на ТВ Телма.

Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ТВ Вис
Сара Кајевиќ и Џевахире Пруси Зајази зборуваат за активностите за меѓуетничка интеграција во Општина Струмица.

Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ТВ 21
Ајтен Ајдини и Дафини проволија зборуваат за активностите за меѓуетничка интеграција во СУ „Цветан Димов“ во Чаир.

Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ТВ Алсат
Џевахире Пруси Зајази, Енвер Ајдини и Аида Абедини Дурак зборуваат за активностите за меѓуетничка интеграција во СУ „Арсени Јовков“ во Скопје.

МЦГО на МТВ1
Сара Кајевиќ и Митко Пиштолов зборуваат за младите во образованието на МТВ1.

Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ТВ ВИС
Ице Беличев и Натка Јанкова Алаѓозовска зборуваат за креативните работилници во СОУ „Никола Карев“, Струмица.

Проектот Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем на МТВ1
Емилија Ветероска, координатор на проектот зборува за активностите и постигнувањата на проектот.

Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ТВ Алсат
Теодора Столевска и Фари Хисени зборуваат за младинскиот камп.

Проект за меѓуетничка интеграција на младите во oбразованието на ТВ Сител
#YEIforPeaceDay
Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на МТВ 1
Унапредување на граѓанското образование во Македонија.
Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на МТВ1
ТВ гостување на Џевахире Пруси Зајази и Дејан Ризински на МТВ1 на тема: Младински разговори.
МЦГО на ТВ Сител
Интервју со Лири Старова-Сулејман, Координатор на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.
Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ТВ Телма
Лела Јаковлевска и Небојша Мојсоски гостуваат на ТВ Телма.
Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ТВ Телма
Ана Пискачева и Сара Кајевиќ гостуваат на утринската програма на ТВ Телма.
Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на МТВ1
Лорета Георгиева и Џевахире Пруси Зајази гостуваат на утринската програма на МТВ1.
Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ТВ Сител
Небојша Мојсоски и Лири Старова зборуваат за Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.
Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на МТВ1
Небојша Мојсоски и Џевахире Пруси Зајази од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието гостуваа на „Македонија наутро“.