2024-07-23
Home Tags Sredno strucno obrazovanie

Tag: sredno strucno obrazovanie

Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@мк)

Времетраење: 2022 - 2026 (втора фаза) Имплементатори: Helvetas Swiss Intercooperation, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Стопанската комора на Северна Македонија Партнери: Министерство за образование...