2024-06-25
Home Tags ученички активности

Tag: ученички активности

Ученици од Access програмата учествуваа во интересни воннаставни активности

125 средношколци од градовите Кичево, Гостивар, Тетово, Куманово и Скопје, кои се дел од Програмата Access - Микростипендирање за зголемување на пристапот до англискиот...