2024-06-25
Home Tags Стратегија за интегрирано образование

Tag: Стратегија за интегрирано образование

Планирање на идни активности со Работната група за интегрирано образование

На 12 октомври 2017 година се одржа состанок со претставници од МЦГО, во рамките на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во...