2024-07-23
Home Tags ПЦФ

Tag: ПЦФ

Средби за обезбедување на приспособена поддршка за родителите на деца што...

Во периодот август-септември 2017 година, Македонскиот центар за граѓанско образование, ДФП и МОН организираа средби со родители на деца што се надвор од образовниот...