2024-05-27
Home Tags Проект за јакнење на мултиетничка соработка

Tag: Проект за јакнење на мултиетничка соработка

Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Времетраење: јуни 2011 – декември 2022 Поддржано од: Детска Фондација „Песталоци“ Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Биро за развој на образованието (БРО), 27 училишта и...

Продолжува унапредувањето на наставата по граѓанско образование

Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) продолжува со активности за унапредување на наставата по граѓанско образование во основните и средните училишта во Македонија. Во соработка...

Час по Општество: Разлики и сличности меѓу нас

Учениците од различна етничка припадност развиваа вештини, ги зголемуваа своите интеркултурни компетенции и имаа можност да се запознаат со други ученици коишто учат на...