2024-06-25
Home Tags Децата и семејството во образованието

Tag: Децата и семејството во образованието

Почетен состанок: Проект за децата и семејството во образованието (ДИСО)

Почетниот состанок на проектот Семејството и децата во образованието (ДИСО) за Македонија се одржа во Скопје и беше организиран од МЦГО и МПО (Меѓународни проекти...