Промотивни видеа

Јакнење на мултиетничката соработка во општините – постигнувања
Проект Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Започни ја промената – постигнувања
Проект Започни ја промената – Создавање на генерација на предводници на промена преку интеркултурно образование и волонтерство

Завршен настан
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Hello, Hi – USAID/YEI Summer Camp Musical Squad
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Реновирање на ОУ „Никола Карев“ во с. Борино
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Центар за фузија на идеи – ученички иницијативи
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Клучни постигнувања
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Граѓанско на дело: од училница во акција
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Искуства – заеднички часови
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Младински акции
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Граѓанско образование во високото образование
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Центар за фузија на идеи – Хана Буши
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Обука со директорите на средни училишта
Проект Зајакнување на капацитетите на директорите на училиштата за градење инклузивна училишна култура

Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем
Оваа активност е дел од Проектот за инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем, поддржан од Детската Фондација Песталоци.

Центар за фузија на идеи – Гласот на учениците
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Јакнење на мултиетничката соработка во општините
Оваа активност е дел од Проектот за јакнење на мултиетничката соработка во општините, поддржан од Детската Фондација Песталоци.

Рецепт за демократска училница
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Пораки од учениците за Меѓународниот ден на мирот
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Реновирање на ОУ „Коле Неделковски“ во општина Центар, Скопје
Училиштето, општина Центар, Европската команда на САД, Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието и МЦГО целосно го реновираа училиштето.

Инклузија на деца што се надвор од училиштата во образовниот систем
Оваа активност е дел од Проектот за инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем, поддржан од Детската Фондација Песталоци.

Реновирање на ОУ „Браќа Рамиз-Хамид“ во општина Шуто Оризари
Училиштето, општина Шуто Оризари, Европската команда на САД, Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието и МЦГО целосно го реновираа училиштето.

Младински акции во Град Скопје
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Заеднички часови во Град Скопје
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

ОУ „Владо Тасевски“ од Скопје – Отворен ден за Граѓанско образование
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

ОУ „Панајот Гиновски“ од Скопје – Отворен ден за Граѓанско образование
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

ОУ „Св. Кирил и Методиј“ од Кочани – Отворен ден за Граѓанско образование
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Јавна презентација на заеднички ученички активности и младински акции
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Нов концепт за Граѓанско образование
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.

Реновирање на ОУ „Ацо Шопов“ во општина Бутел
Реновирањето на училиштето беше заеднички финансирано од УСАИД, Европската команда на САД, општина Бутел и училиштето.

Младински камп во Охрид
Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.

Јавна презентација на заеднички ученички активности
Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.

Да ги претвориме ѕидовите во мостови
Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.

Ученици од Бутел го одбележаа Меѓународниот ден на мирот
#YEIforPeaceDay

Образование за вработување во Македонија (E4E@mk)
Официјално отварање на проектот Образование за вработување во Македонија (Е4Е@mk), поддржан од Швајцарија.
Реновирање и нова концертна сала во ОМБУ „Лазо Мицев Рале“ од Кавадарци
Концертната сала и реновирањето на училиштето беа заеднички финансирани од УСАИД и Европската команда на САД, во соработка со Министерството за образование и наука, општина Кавадарци и локалната бизнис заедница.
True Colors – Интегриран хор
Изведба на песната True Colors од страна на интегриран хор на настанот за официјалниот почеток на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.
Биди ми пријател
Ученици од основното училиште „Кирил и Методиј“, с. Романовце од Куманово зборуваат за нивното пријателство.

Патувањето на ПМИО
Погледнето го петгодишното патување на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието!
Одржување на училиште објекти
Подобрувањето и одржувањето на условите за учење во училиштата е секогаш предизвик. Како треба правилно да го одржувате вашиот училишен објект?

Пријателствата ги премостуваат за едничките поделби
Погледнете ги двете ученички од средното училиште „Арсени Јовков“ од Скопје кои го споделуваат своето искуство од учеството во креативни работилници, како дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието.
#YEIforPeaceDay
Повеќе од 150 млади ученици и нивните наставници од основни и средни училишта од Македонија го прославија Меѓународниот ден на мирот на Пред-промотивниот настан на МИМО.