Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

10579


Инфо

Времетраење: април 2017 – април 2022
Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО)
Партнери: Министерство за образование и наука (МОН), клучни образовни институции, сите општини и училишта во Северна Македонија
Цел: Да се подобри меѓуетничката интеграција преку позитивни интеракции помеѓу етнички мешана младина на ниво на училиштата и на ниво на заедницата и подобрување на содржините по граѓанско образование, вештини и однесувања и пракси на волонтирање кај младите
Целна група: Сите основни и средни училишта и општини

Компонента 1: Јакнење на меѓуетничката кохезија во образовниот систем
Преку постојана соработка со Министерството за образование и наука, клучните образовни институции и општините, проектот создава можности за интеракција помеѓу училиштатата од различни заедници и создавање на подобра етничка кохезија помеѓу младите.
Компонента 2: Јакнење на демократската култура и граѓанското однесување меѓу младите
Во партнерство со Министерството за образование и наука, проектот ги поддржува промените во содржините на граѓанското образование и воведува методи за унапредување на активното вклучување на учениците во училиштата и процесите на носење одлуки за заедницата.
Компонента 3: Стимул на училиштата/реновирање
Како стимул за училиштата да учествуваат во проектни активности за подобрување на меѓуетничката кохезија и развивање на демократските и граѓанските вредности помеѓу младите, проектот реновира училишта и ги подобрува условите за учење.

Оваа страница е подготвенa со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД).Информациитена оваа страница не ги изразуваат ставовите на Агенцијата на САД за Меѓународен Развој или на Владата на Соединетите Американски држави.
За повеќе информации за работата на УСАИД во Северна Македонија посетете ја нивната веб страницаUSAID North Macedonia websiteили фејсбук страницаUSAID North Macedonia Facebook.


Успешни приказни

Наставниците кои спроведуваат заеднички часови со ученици кои учат на различни наставни јазици добија награди и признанија

Младинска акција во Гевгелија за разубавување на градскиот парк

Зајакнати капацитетите на ментори за ученички иницијативи во средни стручни училишта

Учениците кои се дел од Центарот за фузија на идеи на онлајн средба со актерот Дритон Вејсели

Младите од Долнени организираа акција за разубавување на училишниот двор по повод Денот на младите

Учениците спроведоа интересни младински акции во Свети Николе, Пробиштип и Врапчиште

Што мислат средношколците за заедничките часови?

Развој на демократска клима во училиштата преку ученички иницијативи

Време е за граѓанско! Рефлексии за наставата по Граѓанско образование во средните стручни училишта

Хуманитарна акција на учениците од ОУ „Кирил и Методиј“ од с. Стајковци

Учениците од Центарот за фузија на идеи ги развија своите вештини за комуникација и јавно говорење

Интервју со Георге Николов: Процесот на креирање на Стратегија за меѓуетничка интеграција во образованието и младинско учество во секоја општина е позитивна приказна

Онлајн работилница за младински активизам со учениците од Центарот за фузија на идеи

Од младинско учество и волонтерство до позитивни општествени промени

Учениците учествуваа на онлајн панел дискусија ,,Дали живееме на нашата планета како да имаме друга на која би можеле да заминеме?”

Нови и креативни воннаставни активности на далечина

Што мислат учениците од Центарот за фузија на идеи за учењето на далечина?

Како се спроведуваат ученички иницијативи преку дигитални алатки на далечина

Учениците од Центарот за фузија на идеи учеа како креативно да размислуваат

Интервју со Симона Петковска Илиевска – Иновативноста лежи во сите нас, треба само малку да ја извадиме на површина

Училиштата посветено спроведуваат ученички иницијативи на далечина

Наставниците кои спроведуваат заеднички часови ги зајакнаа своите капацитети

Креативно и интерактивно спроведување на наставата на далечина: Вебинари за наставници

Започнуваат активностите во рамки на Центарот за фузија на идеи

Младите од Струга го разубавија јавниот простор

Одржани отворени денови за граѓанско образование

Средби со средните скопски училишта за спроведување на заеднички часови

Отворен ден за граѓанско образование во ОУ „Кирил и Методиј“ со посета на Министерката за образование и наука

Наставниците по Граѓанско образование се запознаа со новите наставни програми

Интервју со Назихтере Сулејмани за грантовите за организирање на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата

Наставници од средните училишта од Град Скопје учествуваа на обука за реализација на заеднички часови преку учење на далечина

Признанија и награди за наставниците кои спроведуваат заеднички часови со ученици кои учат на различни наставни јазици

Рецепт за демократска училница – споделување на добри практики во наставата по Граѓанско образование

Наставници по Граѓанско образование учествуваа на онлајн обуки за модуларни единици

Интервју со Шкодран Ебиби: Желбата на учениците да учат и да се дружат заедно е моја главна мотивација

Како училиштата треба да се чистат и дезинфицираат

Младите осмислуваа младински акции за подобрување на нивната заедница

Поттикнување на демократска клима во училиштата преку онлајн работилници

Како се употребуваа дигитални алатки во наставата на далечина по Граѓанско образование

Средношколците од „Боро Петрушевски“, „Димитар Влахов“ и „Здравко Цветковски“ од Град Скопје учествуваа во заеднички часови преку учење од далечина

Средношколците од „Арсени Јовков“ ги продолжуваат заедничките часови онлајн

Подобрени Индикаторите за квалитет на работа на училиштата

Посета на реновираното ОУ „Никола Вапцаров“ во Општина Чаир

Реновирано основното училиште „Коле Неделковски“ во Центар

Посета на реновираното ОУ „Аврам Писевски“ во с. Бардовци, Карпош

Интервју со Алвин Салимовски: Мојот стремеж за училиштето „Браќа Рамиз-Хамид“ е да биде училиште на 21 век

11 успешни приказни кои ја одбележаа 2019 година

АСУЦ „Боро Петрушевски“ доби паркинзи за велосипеди и новоуреден двор

Ученици ја уредија зачинската градина во СУГС „Браќа Миладиновци“

Преку заеднички часови до подобра меѓуетничка интеграција на младите во Град Скопје

Средношколци направија младински центар во дворот на СГГУГС „Здравко Цветковски“

Младите од Бутел го разубавија дворот на градинката „11 Октомври“

Голема младинска акција во „Арсени Јовков“ во Скопје

Започнаа отворените денови за Граѓанско образование

Претставникот на Канцеларијата на УСАИД во Северна Македонија во посета на две основни училишта

Средношколци од Ресен во хуманитарна акција по повод Светскиот ден на храната

Средношколци подготвуваат младински акции во нивните училишта

Средношколци подготвија брошура со рецепти за здрава храна

Млади од различни етнички заедници заедно на новиот „памп-трак“ полигон во Скопје

Меѓународниот ден на мирот одбележан со младинска акција во Струмица

Младите од Штип со хуманитарна акција

Интервју со Бранко Алексовски, советник во ЦСОО: Многу е важно да ја гледаме мултиетничноста како предност

Наставници обучени за новата наставна програма за Граѓанско образование

Младинска акција во Градскиот парк во Скопје

Младинска акција: Дворот на струмичкото СУ „Јане Сандански“ со нов лик

Младите од Куманово со волонтерска акција за уредување на парк

Ученици од Струмица ќе го уредуваат дворот на средното училиште „Јане Сандански“

Учениците од СУ „Цветан Димов“ со хуманитарна акција

Младите од Гостивар со волонтерска акција за уредување на кејот

Интервју со Драган Јанков и Бедри Ѓуреци, директори на училишта во Струмица и Сарај

Сандра и Бесар – Различни етнички заедници, заеднички интереси и цели

Учениците од Гостивар се запознаа и лоцираа локални проблеми

Продолжуваат активностите за меѓуетничка интеграција во училиштата

Интервју со Зоран Узунов: Учениците да учат „едни“ за „други“, но и „едни“ од други

Преку обуки за техничкиот персонал до здрава средина за учење

Бизнис секторот и општините ќе поддржуваат младински иницијативи

Промовиран новиот концепт за Граѓанско образование

Прво место за учениците од СЕПУГС „Арсени Јовков“

Младите од Бутел на средба со градоначалникот на Град Скопје

Интервју со Даниела Адамова: Демократијата се учи преку практикување демократија, а не само од книги и предавања

Заеднички ученички секции за подобра меѓуетничка интеграција

Интервју со Оливер Станојоски: Знаење, но и граѓански вештини кај учениците

Започна циклусот обуки за наставници по предметот граѓанско образование

Одржана обука за наставници за креативни работилници

Интервју со Ниѓар Нагавци: Младите од сите етнички групи имаат исти проблеми, желби, интереси и цели

Одржана работна средба со училишта

Тркалезна маса за улогата на училиштата во унапредување на меѓуетничката интеграција

Младински камп во Охрид

Весела атмосфера на јавната презентација на заеднички ученички активности

Интервју со Верче Петрова: Учениците во училиштето растат, се развиваат и се учат на соживот

Основците од Бутел го обележаа Меѓународниот ден на мирот

Тркалезна маса за улогата на медиумите во промовирањето на меѓуетничка интеграција и граѓански и демократски вредности кај младите

Работна средба на Работната група за меѓуетничка интеграција во образованието

Организирани серија завршни настани од креативните работилници

Ученици од Битола: Да го чуваме воздухот чист, затоа што за сите е ист

Преку спорт и забава до интеграција на младите

Основци од Бутел заедно го разубавија училишниот ѕид

Младите од Бутел ги споделија своите идеи за подобрување на заеницата со градоначалникот

Основното училиште „Маршал Тито“ од Струмица спроведе кампања за поголема безбедност на пешаците

Основци од струмичкото училиште „Никола Вапцаров“ на заеднички час

Ученици, наставници, родители и експерти дебатираа за загадувањето на воздухот

Учиме за Сончевиот систем

Ученици го разубавуваа дворот на тетовското училиште „Андреја Савевски Ќиќиш“

Основци од Битола организираа едукативна трибина на тема „Вода за сите

Гласот на младите од Гостивар: Заедно да дејствуваме за подобар живот на сите

Лоцираме проблем, бараме решение

Младинска дебата во Струмица

Основците од с. Бистрица „избраа демократија“

Младите интегрирано делуваат локално: Започна циклусот на младински дебати

Форум театар како алатка за подобри решенија за проблемите на учениците

Прво место за основците од „Маршал Тито“ од с. Муртино

Наставници научија како да ја користат креативноста за подобрување на меѓуетничката интеграција

Продолжува унапредувањето на наставата по граѓанско образование

Иницијална средба со претставници од пилот училишта и општини

Стартуваше новиот Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Наставниците и родителите ги здружија силите за да ги инспирираат младите

Планирање на идни активности со Работната група за интегрирано образование

Пораки за мир и единство на #YEIforPeaceDay


Инфографици

Клучни постигнувања

Клучни наоди за ефектите од спроведените активности

Посети на часови по Граѓанско образование

Ученички иницијативи – Главни наоди и насоки за понатаму

Подобрување на квалитетот на наставата во време на глобална пандемија

Време е за граѓанско! Рефлексии за наставата по Граѓанско образование во средните стручни училишта

Како до успешни ученички иницијативи и акции преку платформи за учење на далечина?

Квалитетна настава на далечина

Водење грижа за социо-емоционалните аспекти на учењето при наставата на далечина

Поттикнување интерес и одржување мотивација за учење на далечина

Шест месеци на МИМО постигнувања за време на КОВИД-19

Подготвување на училиштето да ги прими учениците и вработените

Реновирани училишта

Стандарди и буџети за хигиена во училиштата

Година на успеси

Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Пилот училишта и општини

Мали грантови

Стимул за училиштата – Реновирање


Месечни извештаи

Месечен извештај – Септември 2022

Месечен извештај – Август 2022

Месечен извештај – Јули 2022

Месечен извештај – Јуни 2022

Месечен извештај – Мај 2022

Месечен извештај – Април 2022

Месечен извештај – Март 2022

Месечен извештај – Февруари 2022

Месечен извештај – Јануари 2022

Месечен извештај – Декември 2021

Месечен извештај – Ноември 2021

Месечен извештај – Октомври 2021

Месечен извештај – Септември 2021

Месечен извештај – Август 2021

Месечен извештај – Јули 2021

Месечен извештај – Јуни 2021

Месечен извештај – Мај 2021

Месечен извештај – Април 2021

Месечен извештај – Март 2021

Месечен извештај – Февруари 2021

Месечен извештај – Јануари 2021

Месечен извештај – Декември 2020

Месечен извештај – Ноември 2020

Месечен извештај – Октомври 2020

Месечен извештај – Септември 2020

Месечен извештај – Август 2020

Месечен извештај – Јули 2020

Месечен извештај – Јуни 2020

Месечен извештај – Мај 2020

Месечен извештај – Април 2020

Месечен извештај – Март 2020

Месечен извештај – Февруари 2020

Месечен извештај – Јануари 2020

Месечен извештај – Декември 2019

Месечен извештај – Ноември 2019

Месечен извештај – Октомври 2019

Месечен извештај – Септември 2019

Месечен извештај – Август 2019

Месечен извештај – Јули 2019

Месечен извештај – Јуни 2019

Месечен извештај – Мај 2019

Месечен извештај – Април 2019

Месечен извештај – Март 2019

Месечен извештај – Февруари 2019

Месечен извештај – Јануари 2019

Месечен извештај – Декември 2018

Месечен извештај – Ноември 2018

Месечен извештај – Октомври 2018

Месечен извештај – Септември 2018

Месечен извештај – Август 2018

Месечен извештај – Јули 2018

Месечен извештај – Јуни 2018

Месечен извештај – Мај 2018

Месечен извештај – Април 2018

Месечен извештај – Март 2018

Месечен извештај – Февруари 2018

Месечен извештај – Јануари 2018

Месечен извештај – Декември 2017

Месечен извештај – Ноември 2017

Месечен извештај – Октомври 2017 (англиски)

Месечен извештај – Септември 2017 (англиски)

Месечен извештај – Август 2017 (англиски)

Месечен извештај – Јули2017 (англиски)

Месечен извештај – Мај-Јуни 2017 (англиски)


Видеа