Едукативни анимирани видеа

Како се спроведуваат ученички иницијативи
Видеото е подготвено во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.
Инклузивна училишна култура
Видеото е подготвено во рамки на Проектот Зајакнување на капацитетите на директорите на училиштата за градење инклузивна училишна култура.
Интерактивно видео
Видеото е подготвено во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.
Безбедност во училишта
Видеото е подготвено во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.
Процедури за чистење и дезинфицирање на училишната зграда
Видеото е подготвено во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.
Организирање на дигитални работилници
Видеото е подготвено во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.
Креативна работилница
Како се прави успешна долгорочна заедничка активност?
Краткорочна заедничка активност
Како се прави успешна краткорочна заедничка активност?
Интегрирана секција
Како се реализира успешна интегрирана секција?
Интегрирана приредба
Како се реализира една интегрирана приредба?

Цртани филмови

Разлики
Совет
Интервенции