2021-10-26

ПРОГРАМИ

Подобрување на практиките за вода, санитација и хигиена (WASH) и превенција и контрола на...

Времетраење: јануари 2021 – јуни 2021Донатор:  УНИЦЕФ Северна Македонија Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО)

Зајакнување на капацитетите на директорите на училиштата за градење инклузивна училишна култура

Времетраење: декември 2019 – декември 2022 Имплементатори: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО), Фондација за образовни и културни иницијативи...

Одржливи вештини за обучувачи на практиканти во иницијалното стручно образование и обука (ИСОО)

Програма: Еразмус+, Клучна акција 2, Стратешки партнерства во областа на стручно образование и обука Времетраење: октомври 2020 – септември...

ЗАПОЧНИ ЈА ПРОМЕНАТА – Создавање на генерација на предводници на промена преку интеркултурно образование...

Времетраење: 15 јануари, 2020 – 14 јануари, 2023 Имплементатори: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО), ИНОВА+ (Португалија), Форум за слобода во образованието - FFE (Хрватска), НЕПЦ (Хрватска),...

PEACOCK – Мир преку соработка, компетенции и знаења

Партнер и поддржан од: Факултет за образование од Цирих Времетраење: јануари 2019  – декември 2022 Цел: Да се ​​придонесе кон мирен соживот на различни етнички групи...

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Времетраење: април 2017 – април 2022 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Министерство за образование и наука (МОН), клучни образовни институции, сите општини и...

Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@мк)

Времетраење: март 2018 – февруари 2022 (прва фаза) Имплементатори: Helvetas Swiss Intercooperation, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Стопанската комора на Македонија Партнери: Министерство за...

Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Времетраење: јуни 2011 – декември 2021 Поддржано од: Детска Фондација „Песталоци“ Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Биро за развој на образованието (БРО), 27 училишта и...

Програма за микростипендирање за зголемување на пристапот до англискиот јазик – Access

Времетраење: септември 2015 – октомври 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Амбасада на САД во Северна Македонија Целна група: Средношколци на возраст од 14-17 години Локации:...

ВЕСТИ

Средните стручни училишта ќе спроведуваат ученички иницијативи за унапредување на демократската клима

Во текот на септември, 18 ментори од средните училишта одржаа работилници за спроведување ученички иницијативи, во рамките на Проектот на УСАИД за...

Прирачници за наставници за личен развој на учениците од 5-то до 9-то одделение

Прирачници за личен развој на учениците од петто до деветто одделение кои се наменети за наставниците за поучување на учениците на...

Обука со директорите на средни училишта за инклузивна култура во училиштата

За време на летниот период, се одржа обука на која учествуваа директорите од проектните средни училишта, во рамките на проектот „Зајакнување...

Работилница за обучувачи на ментори на компании во рамки на проектот Одржливи вештини за...

Во текот на септември 2021 година, беше организирана работилница за обучувачи на ментори на компании, како дел од фазата на тестирање...

Младите го одбележаа Меѓународниот ден на мирот

Со спроведување на повеќе креативни активности и иницијативи, околу 200 ученици од девет основни и средни училишта низ државата го одбележаа...

Граѓанско на дело: Од идеја до позитивна промена – Натпревар за ученички иницијативи /...

Ученички натпревар за теми од полето на Граѓанското образование, спроведувањето на ученичките иницијативи и младинското учество се...

Успешни иницијативи и активности на учениците од заедничките секции за меѓуетничка интеграција

Во изминатите месеци, учениците кои учествуваат во заедничките секции за меѓуетничка интеграција ги развиваа своите вештини и креативни идеи, спроведувајќи повеќе...

Наставниците кои спроведуваат заеднички часови со ученици кои учат на различни наставни јазици добија...

Заедничките часови со ученици кои учат на различни наставни јазици, кои се поддржани од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на...

Повеќе вести

ПАРТНЕРИ