Завршени проекти

 • Поттикнување на меѓуетничка соработка меѓу младите
 • Партнерска иницијатива – Образование за одржлив развој (ESdPI)
 • Интегрирање на децата Роми во училишната средина преку инспирирање на нивната креативност
 • Подобрување на меѓуетничкиот дијалог во општините
 • Ефикасни општини – подобро образование
 • Програма за јакнење на училишните одбори
 • Мултиетнички воннаставни активности за средните училишта
 • Аргументирана дискусија во демократија
 • МЦГО Програма за институционален развој
 • Проект на УСАИД за основно образование
 • Обуки за образован софтвер за наставниците од 1-4 одделение во основните училишта
 • Обуки на наставниците од основните училишта за стекнување на основни знаења и вештини за примена на информатичка технологија – Фаза 2
 • Унапредување на образованието во општините
 • Децентрализација на образованието во Македонија
 • Меѓуетничка комуникација и соработка во училиштата
 • Поддршка на училишта во кои наставата се изведува на ромски јазик
 • Обуки на наставниците од основните училишта за стекнување на основни знаења и вештини за примена на информатичка технологија – Фаза1
 • Наставна програма за граѓанско образование за основно образование и универзитети