Избрани градежни компании во рамките на компонентата за реновирање на училиштата

463
Избрани градежни компании во рамките на компонентата за реновирање на училиштата
Бр. Тип на проект Избрана компанија
1 „Реконструкција на топловодно греење“  во основното училиште „Вера Циривири Трена“ во с. Дебреште, Општина Долнени Јоки, Илинден, Скопје
2 „Реконструкција на тоалети, поставување на нови врати во училишната зграда и поставување на парно греење во училишната библиотека“ во основното училиште „Андреја Савевски Ќиќиш“ во Тетово, Општина Тетово Агора Епоксид, Тетово
3 „Поставување на меѓукатна конструкција (плоча) на вториот спрат во училишната зграда“ во основното училиште „Маршал Тито “ во Струмица, Општина Струмица Еуро монта, Струмица
4 „Поставување на нова термо фасада“ во средното училиште „Јане Сандански“ во Струмица, Општина Струмица Еуро монта, Струмица
5 „Поставување на нови прозори“ во основно училиште „Кирил и Методиј“, с. Романовце, Општина Куманово МЕДА – 3, Тетово
6 „Поставување на нови прозори“ во средното општинско училиште „Перо Наков“, Општина Куманово МЕДА – 3, Тетово
7 „Реконструкција на топла врска со спортската сала и поставување на нови врати во училниците“ во основното училиште „Ацо Шопов“ во населба Радишани, Општина Бутел АНОЛ – ИМПЕКС, Скопје
8 „Реконструкција на тоалети,  подови и врати во училишната зграда“ во основното училиште „Гоце Делчев“, Општина Битола АНОЛ – ИМПЕКС, Скопје
9 „Поставување на нови прозори“ во средното општинско училиште „Кузман Шапкарев“, Општина Битола МЕДА – 3, Тетово
10 „Реконструкција на спортска сала“ во основното училиште „Браќа Миладиновци“, Општина Струга АГОРА – ЕПОКСИД, Тетово