Промотивни видеа

Јавна презентација на заеднички ученички активности и младински акции
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Нов концепт за Граѓанско образование
Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.

Реновирање на ОУ „Ацо Шопов“ во општина Бутел
Реновирањето на училиштето беше заеднички финансирано од УСАИД, Европската команда на САД, општина Бутел и училиштето.

Младински камп во Охрид
Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.

Јавна презентација на заеднички ученички активности
Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.

Да ги претвориме ѕидовите во мостови
Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието.

Ученици од Бутел го одбележаа Меѓународниот ден на мирот
#YEIforPeaceDay

Образование за вработување во Македонија (E4E@mk)
Официјално отварање на проектот Образование за вработување во Македонија (Е4Е@mk), поддржан од Швајцарија.
Реновирање и нова концертна сала во ОМБУ „Лазо Мицев Рале“ од Кавадарци
Концертната сала и реновирањето на училиштето беа заеднички финансирани од УСАИД и Европската команда на САД, во соработка со Министерството за образование и наука, општина Кавадарци и локалната бизнис заедница.
#YEIforPeaceDay
Повеќе од 150 млади ученици и нивните наставници од основни и средни училишта од Македонија го прославија Меѓународниот ден на мирот на Пред-промотивниот настан на МИМО.
Биди ми пријател
Ученици од основното училиште „Кирил и Методиј“, с. Романовце од Куманово зборуваат за нивното пријателство.

Патувањето на ПМИО
Погледнето го петгодишното патување на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието!
Одржување на училиште објекти
Подобрувањето и одржувањето на условите за учење во училиштата е секогаш предизвик. Како треба правилно да го одржувате вашиот училишен објект?

Пријателствата ги премостуваат за едничките поделби
Погледнете ги двете ученички од средното училиште „Арсени Јовков“ од Скопје кои го споделуваат своето искуство од учеството во креативни работилници, како дел од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието.