Огласи

Оглас за работно место

Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) од Скопје е организација која работи на програми за поддршка и унапредување на образованието во Република Македонија. МЦГО има потреба од асистент за проект – А03/18. Повеќе информации за описот на работното место може да најдете тука.

Заинтересираните кандидати треба да испратат писмо за интерес и кратка биографија (CV) на англиски јазик најдоцна до 23 јули 2018 година на следната е-пошта: info@mcgo.org.mk. Најуспешните кандидати ќе бидат поканети на интервју.