2020-10-01

ПРОГРАМИ

ЗАПОЧНИ СО ПРОМЕНАТА – Создавање на генерација на предводници на промена преку интеркултурно образование...

Времетраење: 15 јануари, 2020 – 14 јануари, 2023 Имплементатори: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО), ИНОВА+ (Португалија), Форум за слобода во образованието - FFE (Хрватска), НЕПЦ (Хрватска),...

PEACOCK – Мир преку соработка, компетенции и знаења

Партнер и поддржан од: Факултет за образование од Цирих Времетраење: јануари 2019  – декември 2022 Цел: Да се ​​придонесе кон мирен соживот на различни етнички групи...

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Времетраење: април 2017 – април 2022 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Министерство за образование и наука (МОН), клучни образовни институции, сите општини и...

Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@мк)

Времетраење: март 2018 – февруари 2022 (прва фаза) Имплементатори: Helvetas Swiss Intercooperation, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Стопанската комора на Македонија Партнери: Министерство за...

Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Времетраење: јуни 2011 – декември 2019 Поддржано од: Детска Фондација „Песталоци“ Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Биро за развој на образованието (БРО), 27 училишта и 9...

Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем

Времетраење: aприл 2018 – декември 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Целна група: Деца на возраст од 6 до 17 години што се надвор од...

Програма за микростипендирање за зголемување на пристапот до англискиот јазик – Access

Времетраење: септември 2015 – октомври 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Амбасада на САД во Северна Македонија Целна група: Средношколци на возраст од 14-17 години Локации:...

ВЕСТИ

Овозможена е инклузија на деца кои не биле вклучени во наставата, а се со...

Концепцијата за инклузивно образование, која дава насоки како да се спроведе во пракса инклузивното образование во нашиот општествен систем беше донесена од страна на...

Поголем опфат преку навремено ажурирање на списоците за деца на училишна возраст во основното...

Во јули оваа година беше потпишан Меморандум за соработка за обезбедување ефикасна и ефективна размена на податоци за идентификација на децата на училишна возраст...

Како училиштата треба да се чистат и дезинфицираат

Објавени се вториот дел од Упатството со прирачник за одржување на училишни објекти и едукативни видеа, изработени во рамки на Проектот на УСАИД за...

Младите осмислуваа младински акции за подобрување на нивната заедница

Ученици и претставници на ученичките парламенти од основните и средните проектни училишта низ државата учествуваа на онлајн работилници преку дигитални платформи за осмислување на...

Обука за обучувачи од проектот Започни со промената (Start the Change)

Во рамките на проектот Започни со промената (Start the Change), се одржа Обука за обучувачи со учество на претставници од трите проектни организации: Македонски...

Прв состанок на проектот Започни со промената (Start the Change)

Координаторите на проектот Започни со промената (Start the Change) од 7 партнерски организации: ИНОВА+ (Португалија), Македонски центар за граѓанско образование – МЦГО (Северна Македонија),...

Поттикнување на демократска клима во училиштата преку онлајн работилници

Во текот на јуни, 2020 година, се реализираа онлајн работилници за поттикнување на демократска клима во училиштата, во рамките на Проектот на УСАИД за...

Како се употребуваа дигитални алатки во наставата на далечина по Граѓанско образование

На 23 јуни, 2020 година, се одржа онлајн дискусија за употребата на дигитални алатки во наставата на далечина по предметот Граѓанско образование, во рамки...

Повеќе вести

ПАРТНЕРИ