2019-10-21

ПРОГРАМИ

PEACOCK – Мир преку соработка, компетенции и знаења

Партнер и поддржан од: Факултет за образование од Цирих Времетраење: јануари 2019  – декември 2022 Цел: Да се ​​придонесе кон мирен соживот на различни етнички групи...

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Времетраење: април 2017 – април 2022 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Министерство за образование и наука (МОН), клучни образовни институции, сите општини и...

Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@мк)

Времетраење: март 2018 – февруари 2022 (прва фаза) Имплементатори: Helvetas Swiss Intercooperation, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Стопанската комора на Македонија Партнери: Министерство за...

Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Времетраење: јуни 2011 – декември 2019 Поддржано од: Детска Фондација „Песталоци“ Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Биро за развој на образованието (БРО), 27 училишта и 9...

Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем

Времетраење: aприл 2018 – декември 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Целна група: Деца на возраст од 6 до 17 години што се надвор од...

Програма за микростипендирање за зголемување на пристапот до англискиот јазик – Access

Времетраење: септември 2015 – октомври 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Амбасада на САД во Северна Македонија Целна група: Средношколци на возраст од 14-17 години Локации:...

ВЕСТИ

Средношколци од Ресен во хуманитарна акција по повод Светскиот ден на храната

На 16 октомври, 2019 година, по повод Светскиот ден на храната, учениците од средното општинско училиште „Цар Самоил“ од Ресен организираа хуманитарна акција за...

Започнаа заедничките активности за меѓуетничка интеграција во училиштата

Повеќе од 800 ученици од различни етнички заедници започнаа заеднички ученички активности во рамки на секциите од проектот „Јакнење на мултиетничката соработка во општините“,...

Средношколци подготвуваат младински акции во нивните училишта

На 10 октомври, 2019 година, четириесетина ученици од четирите средни училишта СЕПУГС „Арсени Јовков“, АСУЦ „Боро Петрушевски“, СУГС „Браќа Миладиновци“ и СГГУГС „Здравко Цветковски“...

Обука за задржување и интегрирање на учениците кои се под ризик од напуштање на...

Обука за развивање и примена на модели и пристапи ориентирани кон детето во процесот на градење на инклузивна училишна средина беше реализирана од 30...

Средношколци подготвија брошура со рецепти за здрава храна

Учениците од партнерските училишта СУ „Митко Пенџуклиски“ од Кратово и СУ „Исмет Јашари“ од Липково заедно подготвија брошура со рецепти за здрава храна. Долгорочното...

Млади од различни етнички заедници заедно на новиот „памп-трак“ полигон во Скопје

На 30 септември, 2019 година, повеќе од 40 ученици од училиштата СУГС „Браќа Миладиновци“, СЕПУГС „Арсени Јовков“, СГГУГС „Здравко Цветковски“ и АСУЦ „Боро Петрушевски“...

Работна средба за инклузија на децата што се надвор од училиштата

Во средината на септември, 2019 година, се одржа работна средба на директори, стручни соработници и наставници од основните училишта вклучени во Проектот Инклузија на...

Меѓународниот ден на мирот одбележан со младинска акција во Струмица

По повод Меѓународниот ден на мирот, во септември, 2019 година, повеќе од 150 ученици од средните училишта „Никола Карев“ и „Јане Сандански“ во Струмица...

Повеќе вести

ЛИНКОВИ