2018-03-20

ПРОГРАМИ

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО)

Датум на започнување: април 2017 година Времетраење: 5 години Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Министерство за образование и наука (МОН), клучни образовни институции, сите општини...

Проект за развој на стручни вештини (РСВ)

Датум на започнување: Март, 2018 година Времетраење на проектот: 1. Почетна фаза – 10 месеци 2. Прва фаза – 4 години 3. Втора фаза – 4 години 4. Завршна...

Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Времетраење: Јуни 2011 – декември 2019 година Поддржано од: Детска Фондација „Песталоци“ Спроведувач: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери:  Биро за развој на образованието (БРО), 27...

Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем

Времетраење: март 2017 – јануари 2018 година Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образоване (МЦГО) Партнери: Детската фондација „Песталоци“, Министерството за образование и наука (МОН), Управата за...

Семејства и деца во образованието (ДИСО)

Имплементатор: Универзитетот за образование на наставници од Цирих, во соработка со Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО). Времетраење: јануари 2017 – декември 2018 година Цел: Подобрување на...

Администрација на програма за англиски јазик: „Соништа и пријателство“ и „Графички роман“

Времетраење: Август 2017 – септември 2018 година Спроведувач: Македонски центар за граѓанско образоване (МЦГО) Партнери: Амбасада на САД во Македонија Целна група:  Ученици од основно образование на...

Програма за микростипендирање за зголемување на пристапот до англискиот јазик – Access

Времетраење: септември 2015 - август 2019 година Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образоване (МЦГО) Партнери: Амбасада на САД во Македонија Целна група: Средношколци на возраст од 14-17 години Локации: Средно...

ВЕСТИ

Лоцираме проблем, бараме решение

Брз и небезбеден сообраќај, непостоење на пешачки премин, потреба за изградба на амбуланта, спроведување на хуманитарна акција и рециклирање за почиста животна средина. Вака изгледаше...

Младинска дебата во Струмица

На 9 март 2018 година, општина Струмица во партнерска соработка со МЦГО и МОФ организираше младинска дебата – дел од циклусот младински дебати Youth...

Основците од с. Бистрица „избраа демократија“

Кон крајот на февруари 2018 година, во основното училиште „Крсте Петков Мисирков“ од с. Бистрица се одржа првата работилница од циклусот работилници насловени „Избираме...

Младите интегрирано делуваат локално: Започна циклусот на младински дебати

На почетокот на март, започна циклусот на 9 младински дебати Youth Talks организирани во соработка со Младински образовен форум, како дел од Проектот на...

Награден конкурс за најдобри фотографии

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието организира конкурс за најдобри фотографии на темите: (1)  меѓуетничка интеграција во образованието; (2) граѓански и демократски...

Форум театар како алатка за подобри решенија за проблемите на учениците

„Како би ја решиле вие оваа ситуација?“ беа прашани наставниците додека гледаа театарска сцена што прикажува актуелен проблем со кој се соочуваат учениците од...

Прво место за основците од „Маршал Тито“ од с. Муртино

Минатата недела во Струмица се одржаа традиционалните празнувања по повод Струмичкиот карневал. На главното дефиле кое се одржа на 17-ти февруари 2018 година поминаа...

Одржана работна средба за инклузија на деца што се надвор од училиштата

Како може да се вклучат децата што се надвор од училиштата во образовниот систем? Согласно наодите од Извештајот од истражувањето на оваа тема, надминувањето...

ЛИНКОВИ