2020-01-23

ПРОГРАМИ

PEACOCK – Мир преку соработка, компетенции и знаења

Партнер и поддржан од: Факултет за образование од Цирих Времетраење: јануари 2019  – декември 2022 Цел: Да се ​​придонесе кон мирен соживот на различни етнички групи...

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Времетраење: април 2017 – април 2022 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Министерство за образование и наука (МОН), клучни образовни институции, сите општини и...

Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@мк)

Времетраење: март 2018 – февруари 2022 (прва фаза) Имплементатори: Helvetas Swiss Intercooperation, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Стопанската комора на Македонија Партнери: Министерство за...

Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Времетраење: јуни 2011 – декември 2019 Поддржано од: Детска Фондација „Песталоци“ Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Биро за развој на образованието (БРО), 27 училишта и 9...

Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем

Времетраење: aприл 2018 – декември 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Целна група: Деца на возраст од 6 до 17 години што се надвор од...

Програма за микростипендирање за зголемување на пристапот до англискиот јазик – Access

Времетраење: септември 2015 – октомври 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Амбасада на САД во Северна Македонија Целна група: Средношколци на возраст од 14-17 години Локации:...

ВЕСТИ

Интервју со Алвин Салимовски: Мојот стремеж за училиштето „Браќа Рамиз-Хамид“ е да биде училиште...

За да ја следат наставата и активно да бидат вклучени во образовниот процес учениците треба да имаат соодветни услови за учење. Условите за учење...

11 успешни приказни кои ја одбележаа 2019 година

1. Повеќе од 140 ученици од социјално загрозени семејства добија финансиска поддршка (стипендија) за да се запишат во училиште или за да останат во...

Access програмата проширена на пет нови локации

Програмата за микростипендирање за зголемување на пристапот до англискиот јазик – Access, поддржана од Амбасадата на САД во Скопје, ќе се спроведува на пет...

АСУЦ „Боро Петрушевски“ доби паркинзи за велосипеди и новоуреден двор

Кога ќе се обединат средношколци во младинска акција се случуваат интересни промени. Младите од четирите скопски училишта СУГС „Браќа Миладиновци“, АСУЦ „Боро Петрушевски“, СЕПУГС...

Ученици ја уредија зачинската градина во СУГС „Браќа Миладиновци“

Младите од четирите скопски училишта АСУЦ „Боро Петрушевски“, СЕПУГС „Арсени Јовков“, СГГУГС „Здравко Цветковски“ и СУГС „Браќа Миладиновци“ организираа младинска акција во дворот на...

Преку заеднички часови до подобра меѓуетничка интеграција на младите во Град Скопје

На 10 декември, 2019 година во Скопје се одржа промотивен настан за заеднички часови со ученици кои учат на различни наставни јазици во Град...

Средношколци направија младински центар во дворот на СГГУГС „Здравко Цветковски“

По повеќемесечните средби за време на кои беа откриени предизвиците со кои се соочуваат младите во нивната околина и можните решенија, средношколците од Скопје...

Обука за обучувачи од Проектот PEACOCK – Мир преку соработка, компетенции и знаења

Советници од Бирото за развој на образованието и практичари учествуваа на обука за обучувачи која беше реализирана на 21 ноември, 2019 година, во рамките...

Повеќе вести

PARTNERËT