2018-11-15

ПРОГРАМИ

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Датум на започнување: април 2017 година Времетраење: 5 години Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Министерство за образование и наука (МОН), клучни образовни институции, сите општини...

Образование за вработување во Македонија (E4E@mk)

Времетраење: март 2018 година до февруари 2022 година (прва фаза) Имплементатори: Helvetas Swiss Intercooperation, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Стопанската комора на Македонија Партнери:...

Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Времетраење: Јуни 2011 – декември 2019 година Поддржано од: Детска Фондација „Песталоци“ Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери:  Биро за развој на образованието (БРО), 27...

Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем

Времетраење: aприл 2018 – декември 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Целна група: Деца на возраст од 6 до 17 години што се надвор од...

Децата и семејствата во образованието (ДИСО)

Имплементатор: Универзитетот за образование на наставници од Цирих, во соработка со Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) Времетраење: јануари 2017 – декември 2018 година Цел: Подобрување на...

Програма за микростипендирање за зголемување на пристапот до англискиот јазик – Access

Времетраење: септември 2015 - август 2019 година Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образоване (МЦГО) Партнери: Амбасада на САД во Македонија Целна група: Средношколци на возраст од 14-17 години Локации: Средно...

ВЕСТИ

Интервју со Ниѓар Нагавци: Младите од сите етнички групи имаат исти проблеми, желби, интереси...

Креативноста и иновативноста го движат светот напред. Во првата проектна година, преку Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, 16 наставници...

Одржана работна средба со училишта

На 12 ноември, 2918 година, се одржа работна средба со училиштата избрани во рамки на програмата за поддршка на постоечки училишни секции преку Проектот на...

Тркалезна маса за улогата на училиштата во унапредување на меѓуетничката интеграција

На 6 ноември, 2018 година се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата на училиштата во унапредување на меѓуетничката интеграција“ на која присуствуваа директорите и...

Одржана обука за наставници за јакнење на мултиетничката соработка

Кон крајот на октомври 2018 година, во рамки на проектот за “Зајакнување на мултиетничката соработка во општините” се одржа обука за наставници кои го...

Младински камп во Охрид

Дебата, помагање на заедницата и ученичките права се трите теми за коишто околу 60 средношколци имаа можност да слушаат предавања за време на младински...

Access програмата збогатена со нови методи на учење

Во изминатите две години во СОУ „Гимназија Кочо Рацин” од Велес успешно се пилотираше програмата Access, поддржана од Амбасадата на САД во РМ, чија...

Основци од „Панајот Гиновски“ учеа и другаруваа на Матка

Кон крајот на октомври, 2018 година, 30 ученици од различни етнички заедници од ОУ „Панајот Гиновски“ го посетија денот музејот на ЕВН, на подножјето...

Весела атмосфера на јавната презентација на заеднички ученички активности

Повеќе од 250 гости – ученици, наставници, претставници од клучните образовни институции и претставници од УСАИД имаа можност да ја проследат јавната презентација на...

Повеќе вести

ЛИНКОВИ