2019-12-09

ПРОГРАМИ

PEACOCK – Мир преку соработка, компетенции и знаења

Партнер и поддржан од: Факултет за образование од Цирих Времетраење: јануари 2019  – декември 2022 Цел: Да се ​​придонесе кон мирен соживот на различни етнички групи...

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Времетраење: април 2017 – април 2022 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Министерство за образование и наука (МОН), клучни образовни институции, сите општини и...

Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@мк)

Времетраење: март 2018 – февруари 2022 (прва фаза) Имплементатори: Helvetas Swiss Intercooperation, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Стопанската комора на Македонија Партнери: Министерство за...

Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Времетраење: јуни 2011 – декември 2019 Поддржано од: Детска Фондација „Песталоци“ Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Биро за развој на образованието (БРО), 27 училишта и 9...

Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем

Времетраење: aприл 2018 – декември 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Целна група: Деца на возраст од 6 до 17 години што се надвор од...

Програма за микростипендирање за зголемување на пристапот до англискиот јазик – Access

Времетраење: септември 2015 – октомври 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Амбасада на САД во Северна Македонија Целна група: Средношколци на возраст од 14-17 години Локации:...

ВЕСТИ

Средношколци направија младински центар во дворот на СГГУГС „Здравко Цветковски“

По повеќемесечните средби за време на кои беа откриени предизвиците со кои се соочуваат младите во нивната околина и можните решенија, средношколците од Скопје...

Обука за обучувачи од Проектот PEACOCK – Мир преку соработка, компетенции и знаења

Советници од Бирото за развој на образованието и практичари учествуваа на обука за обучувачи која беше реализирана на 21 ноември, 2019 година, во рамките...

Со посета на Националниот парк Маврово до инклузија на децата што се надвор од...

Националниот парк Маврово беше домаќин на учениците од основните училишта „Братство“ од Гостивар и „Блаже Конески“ од с. Присојница кои се дел од програмата...

Младите од Бутел го разубавија дворот на градинката „11 Октомври“

Дворот на градинката „11 Октомври“ од Бутел доби нов лик благодарение на повеќе од 150 ученици од основните училишта „Ацо Шопов“, „Лиман Каба“ и...

Голема младинска акција во „Арсени Јовков“ во Скопје

Повеќе од 200 ученици од четирите скопски училишта АСУЦ „Боро Петрушевски“, СЕПУГС „Арсени Јовков“, СГГУГС „Здравко Цветковски“ и СУГС „Браќа Миладиновци“ заедно организираа младинска...

Интервју со Борис Тримчев: Да се искористат добрите практики од швајцарскиот модел и да...

Стручните занимања нудат одлични можности за вработување и кариерен развој. Сепак, евидентна е потребата од унапредување на стручното образование во земјава. Проектот Образование за...

ОУ „Панајот Гиновски“ од Бутел со активности за мултиетничка соработка

Основното училиште „Панајот Гиновски“ од Бутел, веќе трета година е активно вклучено во активностите од проектот Јакнење на мултиетничката соработка во општините, поддржан од...

Продолжува циклусот обуки за задржување и интегрирање на учениците кои се под ризик од...

Од 14 до 16 октомври, 2019 година, во Скопје, за втора група на учесници беше реализирана обука за развивање и примена на модели и...

Повеќе вести

ЛИНКОВИ