2019-03-26

ПРОГРАМИ

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Датум на започнување: април 2017 година Времетраење: 5 години Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Министерство за образование и наука (МОН), клучни образовни институции, сите општини...

Образование за вработување во Македонија (E4E@mk)

Времетраење: март 2018 година до февруари 2022 година (прва фаза) Имплементатори: Helvetas Swiss Intercooperation, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Стопанската комора на Македонија Партнери:...

Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Времетраење: Јуни 2011 – декември 2019 година Поддржано од: Детска Фондација „Песталоци“ Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери:  Биро за развој на образованието (БРО), 27...

Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем

Времетраење: aприл 2018 – декември 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Целна група: Деца на возраст од 6 до 17 години што се надвор од...

Програма за микростипендирање за зголемување на пристапот до англискиот јазик – Access

Времетраење: септември 2015 - август 2019 година Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образоване (МЦГО) Партнери: Амбасада на САД во Северна Македонија Целна група: Средношколци на возраст од 14-17 години Локации:...

ВЕСТИ

Бизнис секторот и општините ќе поддржуваат младински иницијативи

Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието ја продолжува соработката со општините, во насока на јакнење на меѓуетничката кохезија и граѓанските вредности и...

Промовиран новиот концепт за Граѓанско образование  

На 20 март, 2019 година, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на...

Прв повик за апликации за Фондот на можности 2019

Проектот “Образование за вработување во Македонија” објавува Прв повик за апликации за Фондот на можности за 2019 година Целта на Фондот за можности е да ги поддржи...

Прво место за учениците од СЕПУГС „Арсени Јовков“

Ученици од средното економско и правно училиште „Арсени Јовков“ на Град Скопје го освоија првото место на натпреварот „Мисија Воздух“ во рамки на програмата...

Младите од Бутел на средба со градоначалникот на Град Скопје

Поправање на клупите и поставување на корпи за отпадоци, збогатување на реквизитите и поставување на информативни табли се само дел од предлозите на младите...

Интервју со Даниела Адамова: Демократијата се учи преку практикување демократија, а не само од...

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието активно соработува со сите општини во процесот на подобрување на меѓуетничката кохезија во училиштата...

Заеднички ученички секции за подобра меѓуетничка интеграција

Почнувајќи од учебната 2018/2019 година, Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието поддржува заеднички училишни секции во повеќејазичните училишта. Наставниците кои...

Интервју со Оливер Станојоски: Знаење, но и граѓански вештини кај учениците

Образованието е клучен фактор што овозможува идните генерации да се стекнат со знаења и вештини за позитивен развој во демократско и мултикултурно општество. Македонскиот...

Повеќе вести

ЛИНКОВИ