2019-01-22

ПРОГРАМИ

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Датум на започнување: април 2017 година Времетраење: 5 години Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Министерство за образование и наука (МОН), клучни образовни институции, сите општини...

Образование за вработување во Македонија (E4E@mk)

Времетраење: март 2018 година до февруари 2022 година (прва фаза) Имплементатори: Helvetas Swiss Intercooperation, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Стопанската комора на Македонија Партнери:...

Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Времетраење: Јуни 2011 – декември 2019 година Поддржано од: Детска Фондација „Песталоци“ Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери:  Биро за развој на образованието (БРО), 27...

Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем

Времетраење: aприл 2018 – декември 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Целна група: Деца на возраст од 6 до 17 години што се надвор од...

Програма за микростипендирање за зголемување на пристапот до англискиот јазик – Access

Времетраење: септември 2015 - август 2019 година Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образоване (МЦГО) Партнери: Амбасада на САД во Македонија Целна група: Средношколци на возраст од 14-17 години Локации: Средно...

ВЕСТИ

Интервју со Даниела Адамова: Демократијата се учи преку практикување демократија, а не само од...

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието активно соработува со сите општини во процесот на подобрување на меѓуетничката кохезија во училиштата...

Заеднички ученички секции за подобра меѓуетничка интеграција

Почнувајќи од учебната 2018/2019 година, Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието поддржува заеднички училишни секции во повеќејазичните училишта. Наставниците кои...

Интервју со Оливер Станојоски: Знаење, но и граѓански вештини кај учениците

Образованието е клучен фактор што овозможува идните генерации да се стекнат со знаења и вештини за позитивен развој во демократско и мултикултурно општество. Македонскиот...

Започна циклусот обуки за наставници по предметот граѓанско образование

На 19 ноември, 2018 година, Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Македонскиот центар за граѓанско образование започнаа со одржување...

Одржана обука за наставници за креативни работилници

Од 14 до 16 ноември, 2018 година, во Скопје, се одржа обука за креативни работилници во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција...

Интервју со Ниѓар Нагавци: Младите од сите етнички групи имаат исти проблеми, желби, интереси...

Креативноста и иновативноста го движат светот напред. Во првата проектна година, преку Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, 16 наставници...

Одржана работна средба со училишта

На 12 ноември, 2018 година, се одржа работна средба со училиштата избрани во рамки на програмата за поддршка на постоечки училишни секции преку Проектот на...

Тркалезна маса за улогата на училиштата во унапредување на меѓуетничката интеграција

На 6 ноември, 2018 година се одржа тркалезна маса на тема: „Улогата на училиштата во унапредување на меѓуетничката интеграција“ на која присуствуваа директорите и...

Повеќе вести

ЛИНКОВИ