2021-12-08

ПРОГРАМИ

Подобрување на практиките за вода, санитација и хигиена (WASH) и превенција и контрола на...

Времетраење: јануари 2021 – јуни 2021Донатор:  УНИЦЕФ Северна Македонија Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО)

Зајакнување на капацитетите на директорите на училиштата за градење инклузивна училишна култура

Времетраење: декември 2019 – декември 2022 Имплементатори: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО), Фондација за образовни и културни иницијативи...

Одржливи вештини за обучувачи на практиканти во иницијалното стручно образование и обука (ИСОО)

Програма: Еразмус+, Клучна акција 2, Стратешки партнерства во областа на стручно образование и обука Времетраење: октомври 2020 – септември...

ЗАПОЧНИ ЈА ПРОМЕНАТА – Создавање на генерација на предводници на промена преку интеркултурно образование...

Времетраење: 15 јануари, 2020 – 14 јануари, 2023 Имплементатори: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО), ИНОВА+ (Португалија), Форум за слобода во образованието - FFE (Хрватска), НЕПЦ (Хрватска),...

PEACOCK – Мир преку соработка, компетенции и знаења

Партнер и поддржан од: Факултет за образование од Цирих Времетраење: јануари 2019  – декември 2022 Цел: Да се ​​придонесе кон мирен соживот на различни етнички групи...

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Времетраење: април 2017 – април 2022 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Министерство за образование и наука (МОН), клучни образовни институции, сите општини и...

Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@мк)

Времетраење: март 2018 – февруари 2022 (прва фаза) Имплементатори: Helvetas Swiss Intercooperation, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Стопанската комора на Македонија Партнери: Министерство за...

Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Времетраење: јуни 2011 – декември 2021 Поддржано од: Детска Фондација „Песталоци“ Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Биро за развој на образованието (БРО), 27 училишта и...

Програма за микростипендирање за зголемување на пристапот до англискиот јазик – Access

Времетраење: септември 2015 – октомври 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Амбасада на САД во Северна Македонија Целна група: Средношколци на возраст од 14-17 години Локации:...

ВЕСТИ

Разиграно со ДИСО во ОУ „Кирил и Методиј“ – Тетово

Во октомври, Дорис Кун, претставничка од Универзитетот за образование на наставници од Цирих, Швајцарија ја посети нашата држава, со цел следење...

Прв Дигитален саем за средно стручно образование

Со цел промоција на средното стручно образование како остварлива можност за кариера, за првпат кај нас се одржува Дигитален саем за...

Учениците од Виница реставрираа клупи и го разубавија јавниот простор

Во пријатна и продуктивна атмосфера, учениците од Виница организираа младинска акција, поддржана од Општина Виница и Проектот на УСАИД за меѓуетничка...

Граѓанско на дело: Учениците преку натпревар по граѓанско образование добија поддршка за реализација на...

Во изминатиот период, ученици од деветто одделение учествуваа на натпревар за ученички иницијативи „Граѓанско на дело: Од идеја до позитивна промена“,...

Младите од Кавадарци го разубавија младинскиот центар

Младинскиот центар во Кавадарци доби поубав лик благодарение на креативните ученици од основните училишта „Страшо Пинџур“ и „Тоде Хаџи Тефов“ и...

Споделување на финските образовни искуства за градење на демократска училишна клима

На крајот на септември, во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, беше организирана посета од...

Одржливи вештини за обучувачи на практиканти во иницијалното стручно образование и обука (ИСОО) –...

После повеќе од една година исполнета со предизвици поради КОВИД – 19 пандемијата, претставниците од партнерските организации од Бугарија, Шпанија, Литванија...

Средните стручни училишта ќе спроведуваат ученички иницијативи за унапредување на демократската клима

Во текот на септември, 18 ментори од средните училишта одржаа работилници за спроведување ученички иницијативи, во рамките на Проектот на УСАИД за...

Повеќе вести

ПАРТНЕРИ