2019-05-25

ПРОГРАМИ

Воспоставување на центри за ран детски развој во Демир Капија и Крушево

Времетраење: март 2019 – мај 2019 Партнер: Канцеларија на УНИЦЕФ во Република Северна Македонија Главна цел на проектот: Во Северна Македонија, запишувањето на 3-6 годишни деца во...

Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието

Датум на започнување: април 2017 година Времетраење: 5 години Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери: Министерство за образование и наука (МОН), клучни образовни институции, сите општини...

Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@mk)

Времетраење: март 2018 година до февруари 2022 година (прва фаза) Имплементатори: Helvetas Swiss Intercooperation, Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) и Стопанската комора на Македонија Партнери:...

Јакнење на мултиетничката соработка во општините

Времетраење: Јуни 2011 – декември 2019 година Поддржано од: Детска Фондација „Песталоци“ Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Партнери:  Биро за развој на образованието (БРО), 27...

Инклузија на децата што се надвор од училиштата во образовниот систем

Времетраење: aприл 2018 – декември 2020 Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) Целна група: Деца на возраст од 6 до 17 години што се надвор од...

Програма за микростипендирање за зголемување на пристапот до англискиот јазик – Access

Времетраење: септември 2015 - август 2019 година Имплементатор: Македонски центар за граѓанско образоване (МЦГО) Партнери: Амбасада на САД во Северна Македонија Целна група: Средношколци на возраст од 14-17 години Локации:...

ВЕСТИ

Ученици од Струмица ќе го уредуваат дворот на средното училиште „Јане Сандански“

На 20 мај, 2019 година, средното училиште „Јане Сандански“ во Струмица беше домаќин на повеќе од 100 ученици од различни етнички заедници кои имаа...

Учениците од СУ „Цветан Димов“ со хуманитарна акција

Околу 15 ученици од средното училиште „Цветан Димов“ од Чаир кои членуваат во училишната драмска секција, под менторство на нивните наставници, изминатиот период организираа...

Младите од Гостивар со волонтерска акција за уредување на кејот

На 9 мај, 2019 година, повеќе од 200 млади од Гостивар организираа волонтерска акција за уредување на градскиот кеј, со поддршка од Општина Гостивар...

Младите екологисти од Долнени – пример за соучениците

Ученици од различни етнички заедници, членови на еколошката секција во ОУ „Перо Тошев“ во с. Десово, Долнени, оваа учебна година секојдневно собираа искористени пластични...

Меѓуетничка интеграција во училиштата – поттик за интеграција во општините

Во основното училиште „Панајот Гиновски“ од Бутел наставата се одвива на македонски и албански јазик. Учениците кои ја следат наставата на различни наставници јазици...

Интервју со Драган Јанков и Бедри Ѓуреци, директори на училишта во Струмица и Сарај

Неретко се вели дека воспитувањето на децата во рамки на образовниот систем е запоставено. Иако повеќето училишта се фокусираат на образованието на учениците, сепак,...

Сандра и Бесар – Различни етнички заедници, заеднички интереси и цели

Сандра Јакимовска и Бесар Исмаили се ученици во средното стручно училиште АСУЦ „Боро Петрушевски“ во Скопје каде што наставата се одвива на македонски и...

Втор повик за апликации за Фондот на можности 2019

Проектот “Образование за вработување во Македонија” објавува Втор повик за апликации за Фондот на можности за 2019 година Целта на Фондот за можности е да ги поддржи...

Повеќе вести

ЛИНКОВИ